úvod          kontakty          kniha o Kleti a Blanském lese          obrazová galerie          foto galerie          dostupnost knihy          doporučte nám

     Kniha Kleť a Blanský les – obraz krajiny, krajina v obrazech         
         
     
     Podkletí, Kleť a Blanský les je krajinou malebnou a proto i často malovanou. Málokterá jihočeská hora byla během dvě stě padesáti
let historie krajinomalby tak často námětem výtvarných děl jako Kleť. Krajinomalba jižních Čech má svá velká i zapomenutá jména.
Tato krajina po celé generace inspirovala a stále inspiruje malíře odborně vzdělané i amatéry. Mnozí byli „zasaženi“ atmosférou
krajiny, jejím geniem loci a ve svých dílech zachytili i ducha své doby. I proto vznikla kniha pod názvem Kleť a Blanský
les – obraz krajiny, krajina v obrazech. 
      Ačkoliv je kniha věnována výtvarnému zobrazení nevelkého území na jihu Čech, sešlo se k tématu velké množství různorodého
materiálu. Ten je představen pokud možno v reprezentativním záběru (kniha obsahuje 101 reprodukcí výtvarných děl a historickou i
současnou mapu Blanského lesa ) v proměnách času i malířských stylů, doplněn průvodním slovem, jež sbližuje světy výtvarného
umění, ochrany krajiny i přírodních věd.
     V jednotlivých kapitolách se představuje fenomén krajiny, příroda a geomorfologie Blanského lesa, vliv člověka na zdejší krajinu v
průběhu historie, na který navazuje současná péče Správy CHKO o nejcennější lokality. Pohled z druhé strany přestavuje kapitola mapující
historický vývoj krajinomalby. Editoři přitom dbali na maximální zachování osobitosti stylů autorů jednotlivých kapitol, proto se zde sešly
příspěvky psané záměrně laicky srozumitelným jazykem, některé dosti subjektivní pohledy i pasáže terminologicky odborné. 
      Dalším důvodem pro vydání knihy byl souběh několika výročí v roce 2014 a 2015 – v době příprav knihy oslavil 85. narozeniny malíř
„mytologie přírody“ Jan Cihla, v lednu 2015 uplyne 50 let od úmrtí malíře krajiny Podkletí Adolfa Trägera, a také si připomeneme 25 let
od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Blanský les a 35. výročí vzniku Českého svazu ochránců přírody, který tuto knihu, vzniklou z
iniciativy Svatomíra Mlčocha, vydal.